Barbet Newspaper (RSS)

Here You can find and follow the news from barbet’s blogs and kennels from all around the world. If You want to add Your feed contact the administraotrs.

Earlier
BreedID_520
Det finns en vinst i att inse sina egna fel och brister. En vinst som kan bli till en växande investering för större medvetenhet och färre missförstånd. Jag blev utnyttjad i min enfaldiga tro på tillit och i min brist på kunskap! En pågående kunskapsbrist som delar av den organiserade hundvärlden är väl medveten om, men inte gör något åt, för att rätta till och klargöra. Varför? Jo, därför att ett sådant åtgärdspaket också innebär ett ökat fokus på fakta och egen arbetsordning. En granskning som kommer att påvisa brister och uppenbara fel inom den organiserade hundvärldens egna system och förfarande. Det tycks mig som att de resonerar att det är värt att mista en eller annan på vägen så länge organisationen och dess affärer ostört kan fortgå. Vi kritiserar ju inte inom de egna leden så som dess egna spelregler uppmanade säger till oss medlemmar! Allt är således frid och fröjd vilket också skallas under marschen med riktning framåt för en bredare utökad marknad och där några ohörda bara tyst ska finna sig i att bli knuffade utför ättestupan. Jag önskar fortfarande en stark hundorganisation som kan förmedla verifierad fakta, råd och rön men jag följer inte blint denna pådrivande marschens led och ordning utan har i sju år observerat, erfarit, frågat, berättat och protesterat och söker ännu förklarande svar; Vem kan beskriva den specifika hundrasen barbet, dess historia och utveckling?Vem kan jag lita på?
Wed, Jul 17, 2019
Source: Barbet Koi (SWE)
Coccolina and GuyGuy enjoying the cooler morning air!
Mon, Jul 15, 2019
Source: de la Serve de la Chapelle d
Mon, Jul 15, 2019
Source: de la Serve de la Chapelle d
Tuż po powrocie z wakacji, 22 czerwca, miałam przyjemność uczestniczyć w drugiej części fantastycznych wykładów z rozrodu zorganizowanych przez nasz macierzysty oddział ZKwP. Tym razem tematyka dotyczyła neonatologii i pediatrii. Znowu nowa, spora porcja aktualnej wiedzy weterynaryjnej i to z najlepszego źródła, bo szkolenie prowadził prof.Niżański. Czytaj dalej
Fri, Jul 05, 2019
Source: Beskidiana (PL)
"Barboche"_520
Ska inte också minoriteters liv och rättigheter värnas och bevaras? Hur resonerar kennelklubbar om deras rasklubbar brister eller gör fel? Finns det någon som helst kontroll på arbetet eller är det så att en liten grupp i maktens toppskikt först och främst fraterniserar med varandra för att godtyckligt värna om egna intressen utan att ens kontrollera fakta och dess tillförlitlighet? Kanske är det så att fakta medvetet döljs av en eller annan anledning?Det är krisläge för en begränsad specifik rashund men beslutsordningen lyfter inte ens på ögonbrynen än mindre söks kunskap om rasen och vad som står till buds att göra för att hjälpa och klargöra. Ett milt sagt uppseendeväckande beteende av de som hävdar sig värna rashunden, dess historia, specifika typ, funktion och välfärd. Den nuvarande ordningen inom kennelklubbar är också i kris på flera sätt. Bristande förtroende och medlemstapp är några. De agerar allt för långsamt, brister i källgranskning och undviker att självkritiskt studera sitt eget agerande i dess följder. Uppblåsta egon tuppar sig gärna och publikt men desto mindre visas av genuin vilja till samarbete för att lösa existerande problem inom väggarna på dess egna väldiga hus. Hur står det egentligen till med öppenhet och sann uppriktighet?Det finns ingen anledning att NI låtsas som att Ni inget visste när fakta så klart och tydligt kan visa oss på motsatsen. Kanske är det dags att klartänkt och rådigt säga att Ni behöver tillgodogöra Er både kunskap och utbildning för att framledes vara såväl ärliga som rättvisa i frågor som rör våra hundar.DJÄRV OCH TYDLIGI slutet av juni besökte den franska kennelklubben, SCC, Sverige och svenska kennelklubben som under en konferens samlade flera länders kennelklubbar för en gemensam diskussion kring den ökade användningen av DNA-tester. Den franska kennelklubben efterfrågade och önskade prova på en norrländsk rätt och specialité. Svenska kennelklubben inbjöd glatt så också sällskapet att inmundiga vår säregna surströmming med tillbehör på tunnbröd. Jag hoppas att det inte var det enda som bjöds utan också att franska och svenska delegater, eftersom båda är väl medvetna om problematiken, bjöds chansen och tog den väl i akt för att också diskutera det delikata dilemmat kring den ”franska” rariteten, hundrasen barbet. Det är hög tid att våga vara både djärv och tydlig. Främst för att värna en specifik hundras och inte minst för världens kennelklubbar som behöver växla upp i eget arbete för att bibehålla ett förtroende från medlemmar, den breda allmänheten och samhället. Att enbart observera och subjektivt värdera är inte tillräckligt. Just därför behövs ett proaktivt samarbete som kan visa på objektiv och rättvis sakkunskap, handlingskraft och målmedvetenhet. Allt är inte bara himmelskt sött och sååå gulligt i dagens hundvärld. Här finns många utmaningar att först och främst grundligt studera för att på bästa sätt förståeligt informera och diskutera, för att därefter med god förankring i fakta också genomtänkt agera.
Thu, Jul 04, 2019
Source: Barbet Koi (SWE)
I enjoy showing adult dogs of the Vieux Barbet type. Deetha is a daughter of Ulysse di Barbochos Reiau de Prouvenco ( U- litter of pure bred Barbets) and Nancy Sinatra from my 2017 litter. A 5th generation litter which is very rare in the Barbet world… and will become rare-r. Sadly so.
Fri, Jun 28, 2019
Source: de la Serve de la Chapelle d
Happy birthday to his siblings around the world!
Fri, Jun 28, 2019
Source: de la Serve de la Chapelle d
GuyGuy..13 ++ and Coccolina 14.5..Life is good to us!
Fri, Jun 28, 2019
Source: de la Serve de la Chapelle d
Tradycyjnie spotkanie barbeciarzy i barbetów możemy zaliczyć do chwil miłych i niezapomnianych. Rozmowy o barbetach nigdy dość; ich codzienność i radość całych rodzin. Zabawa barbetów nie miała końca, im młodsze tym większe szaleństwo :). Wszystkim dziękujemy za mile spędzony czas, Marzenie i Irkowi za gościnę. Serdecznie pozdrawiamy tych co praca, niepogoda, czy inne sytuacje zatrzymały w domach i już czekamy na następne spotkanie. Na wspólnym zdjęciu od lewej: MORIS Konstelacja Małej Niedźwiedzicy, CALLA von Springbell, AMBELOI de I`Esprit de Bonte, MATTI Łąckie Splendorki, DOUCEUR Splendeur Doree, MAIJA Łąckie Splendorki, TYRION Konstelacja Małej Niedźwiedzicy, MORIS Łąckie Splendorki, THORIN Konstelacja Małej Niedźwiedzicy, VOLCANO of LOVE Sabio Perro, FRIDA Konstelacja Małej Niedźwiedzicy, MERCEDES Łąckie Splendorki. Zapraszamy do galerii 🙂
Tue, Jun 25, 2019
Source: Konstelacja Małej Niedźwiedzicy (PL)