Barbet Newspaper (RSS)

Here You can find and follow the news from barbet’s blogs and kennels from all around the world. If You want to add Your feed contact the administraotrs.

Earlier
Czas szybko upływa, nasze barbecie maleństwa jedzą i śpią, i rosną. Frida - dzielna mamusia przez cały czas opiekuje się swoimi dziećmi. Po tygodniu wszystkie podwoiły wagę urodzeniową. Już niektóre próbują otworzyć oczka 🙂 W galerii umieszczamy zdjęcia z dziesiątego dnia życia szczeniąt.
Sun, Nov 11, 2018
Source: Konstelacja Małej Niedźwiedzicy (PL)
I make sure they get the best out of life since they have been so good for so many years..A state of panic yesterday when GuyGuy had a stroke. The vet said this morning it was a minor one and he is not too wobbly and a bit of medication and he should get better..He had a short walk as it was sunny ( ouf!). The other dogs are all sniffing him to see how he is..Very interesting how they all greeted him warmly this morning when he decided to get up. It was very moving. This photo was taken yesterday, with Vennie sniffing his face. He now has a face twitch from the attack. I hope it gets better. He is eating and acting as normal as he can. I am trying to, also.
Thu, Nov 08, 2018
Source: de la Serve de la Chapelle d
1892_Steibel_520
Variation i mångfald Själv valde jag en rashund för dess rasbeskrivning och förutsägbarhet och därför att jag ville veta och lära om dess ursprung i dess dokumenterade bakgrund med kända hundar i många led bakåt. Min avsikt är att följa min hund från ung början till allra helst en hög ålders slut. Mitt syfte är att lära mer om rasen och min hund vartefter vi vandrar tillsammans genom livet. Varför det för mig också är viktigt att given information också överensstämmer med verkligheten. Med tid och egen erfarenhet skulle jag snart komma att upptäcka mycket som brister i informationen kring rasen barbet. Om jag inte varit vetgirig eller haft helt andra preferenser hade jag kanske aldrig uppmärksammat alla konstigheter. Till exempel om jag enbart varit ute efter en svallande hårig gullig och framåt hund. Fast då hade jag istället valt att hjälpa en för oss passande men behövande hund från Hundstallet som kompis och följeslagare till mig och min sen tidigare införskaffade blandras. Oavsett anledning till att införskaffa en rashund är det först och främst uppriktigheten från människorna kring hund och ras som är av största betydelse så att jag kan avgöra och välja om det är något för mig eller inte. Den uppriktigheten saknades mig. Nedan följer vad jag önskat veta då jag sökte rasinformation inför mitt första barbetköp. Information som jag senare blev införstådd med och kunde ta hänsyn till då jag bättre förberedd gjorde mitt andra. Var medveten och införstådd med barbetens senare men mycket komplexa bakgrund och att rasen idag är en korsning och därmed varken renrasig eller förutsägbar. Rasen barbet idag är till huvuddelen en nybildad mix av två helt skilda ursprung och målbild - den ursprungliga, vieux barbet och den sen 1980-talet nykonstruerade, barbet moderne. Dessutom har ytterligare raser tillkommit i båda varianter men utom tillkännagivande för alla varför de inte heller står synligt angivna i rasregistret pawpeds och därmed senare inte kunnat tas hänsyn till. Att tillföra nytt blod i små och begränsade raspopulationer är nödvändigt för att undvika hög inavel och de problem som följer i nära släktskapsavel. Men, dessa korsningar bör göras under väl avvägda former med stor medvetenhet och i ett uttalat slutmål genom att i följande avelsarbete omsorgsfullt selektera för den rastyp man avser att uppnå. Ett nödvändigt arbete men där information kring betydelsefulla åtgärder och avgörande händelser i barbetens historia lyser skarpt varnande med sin frånvaro.EN TYDLIG MÅLBILDDenna senaste och nybildade mix har inte ens 20 år på nacken och saknar dessutom ett gemensamt avelsmål vilket lett till att denna blandning är långt från stabiliserad i sitt yttre och inre. Det största dilemmat för rasen är faktabristen kring den samtidigt som det saknas ansvarsfull enighet kring ett gemensamt och uttryckt avelsmål. Vad eftersträvar uppfödare att uppnå i sin egen avel? Vilken av de båda skilda typerna önskas eller är det den helt nya mixen med sin växande variation som är slutmålet? Uppfödare arbetar olika och har lika olika avelsmål. Några få arbetar i full insikt och stor medvetenhet med målet om att bevara det som är möjligt av ett dokumenterat original och ursprung. Andra prioriterar ett annat avelsmål. En tredje kanske helt saknar kunskap om den brokiga komplexiteten bakom dagens barbet och bortser därmed från rasens egentliga ursprung. Resultatet blir att rasen barbet idag visar på en stor variation inom rasen. FAKTA OCH EGNA PREFERENSERI sin blandade bakgrund men uppriktigt förklarad så går det att söka ytterligare information om var det finns störst möjlighet att hamna nära de egna önskemålen. Samma insikt bjuder också en god förståelse för rasens vida variation i storlek, hårlag, karaktär och funktion. Är vi redan från start införstådda med komplexitetens bakgrund kan vi både förberedda och medvetna välja det alternativ som passar de egna preferenserna bäst. Kanske valet blir att värna ursprung och funktion av vieux barbet? Eller kanske stödja och välja den större och moderna varianten eller är det den senaste variationsrika mixen som tilltalar? Att helt strunta i vilket är inte att eftersträva i situationer då det handlar om avel och att presentera och värna en rashund. Det absolut viktigaste är att vi kommunicerar tydligt, uppriktigt och faktabaserat för medvetna och genomtänkta beslut för att senare undvika omvälvande och kanske svårbemästrade överraskningar. UPPRIKTIGHETSamma viktiga vetskap ger också förståelse för men försvarar definitivt inte den hätska tonen i många av gårdagens och dagens massiva meningsskiljaktigheter. En osmickrande oenighet som är ännu ett resultat av den stora faktabristen kring rasen i dess komplexa utveckling och ovissa framtid. Vilket i sin tur bjuder myter och åsikter med gott om utrymme och som ofta står oemotsagd då kunskap och verifikation saknas. Mitt råd är att söka rasinformation från flera och olika källor INNAN viktiga beslut tas. Var införstådd med problematiken bakom rasens senaste 40 år vilket också ger en förklaring till skillnaderna inom rasen. Titta och studera noga de två olika grundtyperna så att Du lär Dig vilken av dem du föredrar och söker. Glöm inte att fråga, fråga och fråga. Som en kunskapssökande och medveten valpköpare och hundägare kan Du påverka ditt valpköp och bli en förutseende hundägare. Förhoppningsvis kanske också påskynda ett officiellt ställningstagande och arbete för att räta ut många frågetecken kring dagens variationsrika barbet. En tydlig målbild och en uppriktig rasbeskrivning är två nödvändiga förutsättningar och till god hjälp för både hund och människa.
Tue, Nov 06, 2018
Source: Barbet Koi (SWE)
Last Sunday, was the xxth Barbet club match in the Netherlands. Interesting facts about what was shown there. 67% of the dogs had my Coccolina in their pedigree and out of the 75 dogs present…maximum 5 looked like what the breed should look like and that is NOT A POOFED OUT POODLE-TYPE. What does that mean? It means people are more and more breeding to breed. I like the expression and I think it sums up the issue..nicely. So sad that now they are starting to look like the Canadian/US show dogs..and needless to say that the old breed/Vieux Barbet/Old bloodlines..would never win because judges were “taught” wrongly (misinformed), that the Barbet was a Poodle. And because, well…..and what is really “funny” is people are now looking for the type below and are calling/ contacting me.. for help in finding a dog with the old type. Well…I now refuse to help because in a litter you can get several types and I cannot dictate to a breeder what to do. So, the last person who called me was very angry and hung up on me.. Bottom line? 5/75 is 0.06 of the old type available…and that is very representative of what is going on worldwide. How fun?! Nat-King de la serve de la chapelle d'Alexandre and mom, Iabada ( Isabeau von der Leibrücke). Typical of the old bloodline /Vieux Barbet. Nancy Sinatra de la serve de la chapelle d'Alexandre
Sun, Nov 04, 2018
Source: de la Serve de la Chapelle d
…after xxx club presidents flapped their lips and did their best to remain in the comfort zone many are in, well, what did you expect? The French breed club and several others have done their best to destroy what was left of the old breed and make sure enough space was available for their master race..the reconstituded Poodle type. So, there you go. Rejoice. The SCC took care of the Barbet, didn't they.
Sun, Nov 04, 2018
Source: de la Serve de la Chapelle d
FRIDA I OSÉ - szczeniaki już są 🙂 🙂 🙂 Z ogromną radością informujemy że małe barbety przyszły na świat 29.10.2018. Dwie suczki i cztery pieski, wszystkie piękne, silne i zdrowe. Zapraszamy do galerii 😉
Thu, Nov 01, 2018
Source: Konstelacja Małej Niedźwiedzicy (PL)
Obiecane zdjęcia małych barbetów, z małym opóźnieniem, bo czas jakoś tak szybko nam teraz ucieka i wiecznie go brakuje…Na Facebooku aktualności pojawiają się na bieżąco, więc zapraszamy również na naszą Facebookową stronę. Małe barbety skończyły pierwszy tydzień życia. Rosną jak na drożdżach i wszystkie podwoiły swoją masę urodzeniową. Jedzą i… Czytaj dalej
Sun, Oct 28, 2018
Source: Beskidiana (PL)
https://www.centrale-canine.fr/le-chien-de-race/barbet?fbclid=IwAR1H-WAQwulMt0tZF-803gLeOSLnlD_KWWU7PieAy26k0QTxK2qFjkvPq1Y The Barbet club of sorts (et al) no longer exists (finally) and the Barbet has recently become an orphan breed. Mismanagement of the breed, breeding to breed, lack of any kind of knowledge about its true history which is not about “the ancestor of the Poodle” nor is it about Napoleon's mascot. A year ago, the whole thing exploded in their faces and the result is there, with a picture at the top of the page of the one who thought greatness was an quality/fication of one's highness and disdain and moquery of others…never mind the falsified fatherhood declarations at ye ol' scc. So, she was caught red-handed in her lies. Now the club is dead. Long live the new club with probably another lot of ignoramuses in what the Barbet is, looking for fame and a type of fortune, again. The SCC deals with people and not dogs ( contrary to what we would think) and they will only work with people who get along with eachother, so the Barbet is out as long as people don't get along with each other. This has gone on for now 35 years and doesn't seem it will end soon. I was happy to not have to contribute to this farce after 2012 when I was escorted to the door, and liberated. In passing, 2 of my dogs, the Griffon types ( Vieux Barbet) are represented on that page next to the Poodle types (Barbet Moderne, invented by Jean Claude Hermans). Fanny Forigoler ( haha) de la serve de la chapelle d'Alexandre and Tchin Tchin de la perte aux Loups ( Thelma la douce), mom to my GuyGuy>> Booly Wooly de la serve de la chapelle d'Alexandre..father of Fanny. A bit of “current” history for you.
Sat, Oct 27, 2018
Source: de la Serve de la Chapelle d
As of today, Coccolina has reached the 1700 mark of pedigrees where she is listed as ancestor. The line is so popular that we are starting to see litters with her on both sides ( mom AND dad's). That is absolutely amazing for a future bottleneck in the poor breed.
Thu, Oct 25, 2018
Source: de la Serve de la Chapelle d
UrsusInM_sttmh_W
Ursus di Barbochos Reiau de Prouveco blev den sista från sin kull om sju valpar som den 12 oktober 2018 lämnade livet, 15 år gammal. Rainer T Georgii's namngivna U-kull kom att bringa vår tids mest renrasiga barbet. Mor var Poppenspäler's Sangria och far Poppenspäler's Poil Armagnac. Jag har fått berättat att denna valpkull hos Herr Georgii tillägnades Madame Hèléne Pêtre, vilket var anledningen till att kullen blev till hos Georgii men namngavs under Pêtre's kennel. Georgii ville synligt lyfta och på så sätt stödja Mme Pêtre som bidrog och stöttade i samarbetet kring en gemensam målbild i dess gamla ursprung - Vieux Barbet. En tik från U-kullen, Udine, hamnade 2003 i Holland och levde och verkade i Quaciendas kennel. Två andra tikvalpar ur samma kull, Ulyssia och Urgele II, hamnade 2004 i norra Sverige och kom senare att ge Sverige inte bara dess första barbetkull utan flera genom Ludde Lumps kennel. Rainer T Georgii och hans livskamrat Inge Fischer arbetade under kennelnamnet Poppenspäler, och i ett mycket nära samarbete med Madame Pêtre och hennes kennel, Barbochos Reiau de Prouvenco. De båda uppfödarna arbetade under hela sin verksamma tid i svår motvind. Som ett resultat av den franska rasklubbens arbete, vilka istället och ensidigt förespråkade den nyskapade pudelkorsningen - Barbet Moderne. Udine di Barbochos Reiau de Prouvenco, Quaciendas kennel, Holland.Urgele II (Ute) och Ulyssia (Francheska) di Barbochos Reiau de Prouvenco, Ludde Lumps kennel, Sverige.Ulysse di Barbochos Reiau de Prouvenco, Schweiz och Frankrike.Uriel di Barbochos Reiau de Prouvenco, Frankrike.Saknas på bild men som också utgjorde en av de sju i U-kullen;Ugolin II di Barbochos Reiau de Prouvenco, Frankrike.Motarbetade men enträgna så lyckades Georgii och Pêtre att förmedla såväl kunskap som valpar av kulturellt värde i ett sällan sett och lika sällan omnämnt gammalt arv. En historia som de båda uppfödarna med omsorg och beskyddande stolthet ville bevara och lämna till eftervärlden. Idag bärs arvet vidare i avkommor från Ursus, hans bror Ulysse och systrarna från U-kullen. Ett arv som lätt kan förskingras och helt försvinna om vi saknar kunskap om våra hundars historia och dess ursprungliga funktion. Ett känt eftermäle fortgår än idag genom uppfödare och ägare från olika länder som intresserat och fortsatt sprider händelser från förr för att värna rasens ursprung och arv idag. Madame Pêtre och Herr Georgii i delat intresse och samarbete - glädjen och passionen för hundrasen barbet och dess historia.Rainer T Georgii stod fram till år 2007 som innehavare till Kennel Poppenspäler som hade sin hemvist i Léobonnerie, Bélâbre, Frankrike.Madame Hèléne Pêtre, t v, som bedrev sitt avelsarbete under kennelnamnet Barbochos Reiau de Prouvenco i södra Frankrike. I likhet med sin kullbror Ulysse motarbetades även Ursus i avelsarbetet genom rasklubbars trånga åsikter och regler. För att med förnuft sprida gener av Ursus kom därför hans hemvist under många levnadsår att skifta. Ursus blev över tid far till fem valpkullar om totalt 34 valpar. Född i Frankrike och senare omplacerad för att flytta norrut och bli verksam i Finland. Sina sista år och dagar tillbringade Ursus i Canada, hos familjen Paula McKechnie Ballak i kennel Biscay Water Dogs, till vilka jag riktar mitt tack med djupaste sympati. Tack också till Elaine Fichter för historia och bildlån men också Anne Keippilä där båda delat och värnat Ursus och hans livsresa. Tack till Udines ägare; Greet och Alex för berättad erfarenhet som visade bilder liksom mitt tack till Ludde Lumps kennel för bildlånet på Ulyssia och Urgele II. Fotorättigheterna tillhör givetvis och således respektive ägare. Må Ursus och U-kullen fridfullt vila i väl bevarat minne och ett levande arv!
Mon, Oct 22, 2018
Source: Barbet Koi (SWE)
Maluchy wylądowały! 18 października między godziną 15 a 24 na świat przyszły nasze pierwsze barbety, miot „M”. 5 chłopców (brązowe i piaskowe) i 6 dziewczynek (brązowe, piaskowe i czarne). Wszystkie zdrowe, silne i śliczne. Maluchy i mama czują się dobrze. Poród przebiegł bez komplikacji, a Poli, pomimo, że jest to… Czytaj dalej
Sat, Oct 20, 2018
Source: Beskidiana (PL)